BLOG

Sistemes de videovigilāncia IP d’alta resoluciķ

Sistemes de videovigilāncia IP d’alta resoluciķ
Els sistemes de videovigilància estan evolucionant cap al món IP. Això vol dir que els sistemes de CCTV (Circuit Tancat de Televisió) estan evolucionant de les càmeres analògiques connectades a un video-gravador i interconnectades amb cable coaxial, cap a càmeres IP connectades a un sistema d’emmagatzematge d’imatges (NVR, NAS, Server, PC...) i connectades a través de cable de xarxa (Cat 5e, Cat.6..) i en la majoria de casos alimentades a través del propi switch amb PoE (Power over Ethernet). Per tant s’ha passat de tenir un sistema totalment aïllat de la resta de sistemes a tenir un sistema integrat amb la xarxa local i que ha de ser accessible a tota hora i des de qualsevol lloc.
Aquesta evolució implica que en el disseny d’un nou sistema de videovigilància hagin d’intervenir els coneixements de seguretat així com els coneixement en comunicacions per tal de garantir la fiabilitat del sistema i el seu correcte funcionament.
Si analitzem les últimes tendències en els sistemes de videovigilància ens trobem que:
1.Les resolucions cada cop són més altes
2. Apareixen dificultats de gestió de les resolucions més altes degut a l’ample de banda consumit
3. Dimensionat de les xarxes  en concordança amb els sistemes desenvolupats
4. Accessibilitat remota i mòbil
5. Anàlisi de vídeo (inserció de metadades per facilitar les recerques d’imatges)
 
1.- Resolucions cada cop més altes
Com més alta és la resolució, més precises són les imatges. Una imatge amb l'antiga tecnologia analògica no tenia més de 0,4 megapíxels i una imatge gravada tenia generalment 0,1 megapíxels (CIF). Actualment existeixen al mercat sistemes que poden anar des d’1 fins a 29 o més megapíxels i que graven unes 30 vegades més de detalls, el que permet captar imatges de majors superfícies i fins i tot aconseguir vistes panoràmiques de 360 °, reduint així la quantitat de càmeres i conseqüentment els costos. A tall d'exemple, amb una càmera d’alta resolució podem gravar quatre carrils en una gasolinera, mentre que amb la tecnologia tradicional serien necessàries quatre càmeres

El benefici principal d'utilitzar càmeres d'alta resolució és que les imatges emmagatzemades són més reveladores i proveeixen major evidència que en altres formats .

L'alta resolució mostra més detall i redueix els costos . Com a principals avantatges tenim:
menys càmeres a causa de la major precisió de les imatges
menys ordinadors / DVRs/ NVR’s
Menys consum elèctric ja que les càmeres s’alimenten via PoE i el seu consum està molt optimitzat.
Menys infraestructura en cablejat.2. Dificultats de gestió de les resolucions més altes degut a l’ample de banda consumit
Com més gran és la resolució, més difícil és el processament d’aquesta imatge. Un sistema de videovigilància ha de permetre agilitat en aquesta gestió. A més, s’ha de comptar que aquesta imatge pugui ser transferida en remot per tant és vital una bona gestió de video. Per exemple Avigilon ha desenvolupat un sistema anomenat HDSM (High Definition Stream Management) que el que fa es només enviar aquella informació que realment volem visualitzar, optimitzant al màxim l’ample de banda necessari per la transmissió de video.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dimensionat de les xarxes  en concordança amb els sistemes desenvolupats
Més resolució vol dir més ample de banda i imatges majors. Això implica que el disseny d’un sistema de videovigilància hagi de preveure quantes càmeres hi haurà i de quin tipus seran. Si el dimensionat de la xarxa i del sistema no es fa correctament, ens podem trobar amb pèrdues d’imatges que poden ser vitals per la resolució de conflictes.

 
4. Accessibilitat remota i mòbil
Tal i com hem dit anteriorment, els nous requeriments per qualsevol sistema son l’accessibilitat a tota hora i en tot lloc. Això implica que el sistema ha de poder ser accessible des de qualsevol dispositiu mòbil (Tauletes, smartphones, portàtils..).
La millora en  els amples de banda que ofereixen els operadors de telecomunicacions ha facilitat la transmissió de dades, però a nivell de transmissió de video la cosa és una mica més complicada, sobretot quan parlem de video d’alta resolució. No tots el sistemes són igual d’eficaços en aquesta transmissió, per tant s’ha de vigilar en el moment de l’elecció de quina serà la gestió remota que volem fer.
 


 
5. Anàlisi de vídeo (inserció de metadades per facilitar les recerques d’imatges)
Tothom que hagi hagut de buscar un incident en una gravació d’imatges sap la dificultat i la quantitat de temps que això comporta. Actualment hi ha sistemes d’anàlisi de video capaços de facilitar aquesta feina i reduir així el temps dedicat a aquesta funció. A més, algunes eines ens poden donar informació addicional com ara eines de comptatge de persones que a la vegada ens poden fer un mapa de calor de les zones més freqüentades d’un espai.
A més, alguns sistemes permeten la vinculació de metadades amb la imatge, de manera que es poden integrar dades de sistemes com ara control d’accessos, detecció d’intrusos, terminals punt de venda TPV, etc. D’aquesta manera podem, per exemple, buscar la imatge d’un pagament fet amb una tarja de crèdit vinculat a un número de ticket de venda.
 
En definitiva els nous sistemes de videovigilància ens aporten molts avantatges però és important fer un bon dimensionat i elegir el producte necessari que respongui a les nostres necessitats.
Per a més informació: ontec@ontecandorra.com

Copyright © 2021.