BLOG

Eficiència energètica activa

Eficiència energètica activa


Control i automatització en edificis i habitatges per reduir el consum elèctric.

L’increment del cost de l’energia degut als recursos limitats fa que l’eficiència en aquest sentit sigui totalment necessària.
El futur de la construcció passa per tenir en compte diferents aspectes per tal de tenir una alta eficiència energètica. Podríem subdividir l’eficiència energètica en dos conjunts de mesures:

·         Eficiència energètica passiva
·         Eficiència energètica activa
 

  1. Eficiència energètica passiva
Intervenen en aquest punt tots aquells elements passius., des de l’orientació de la vivenda passant pels aïllaments, tenint en compte els ponts tèrmics, fins a utilitzar totes les fonts d’energia possibles per tal d’aprofitar al màxim l’energia natural. En aquest sentit podem parlar de l’aprofitament de l’energia solar, la geotèrmia, l’aerotèrmia amb l’ús de pou canadenc i o xemeneia solar, intercanviadors de calor i d’altres.
  1. Eficiència energètica activa
Tot i que els elements passius ens poden ajudar a reduir considerablement la nostra factura energètica, sobretot de la part tèrmica, continuem necessitant de fonts d’energia elèctrica pel nostre dia a dia. Es just aquí on una bona automatització pot complementar i contribuir en aquesta eficiència.

A continuació es descriu com l’automatització ens ajuda a optimitzar els recursos en diferents elements:

Control de la il·luminació
            El control de la il·luminació amb sensors de presència ens garanteix que la llum només estigui encesa quan sigui necessari. A part, amb l´ús d’elements regulables, podem controlar la quantitat de luxes necessària i que aquesta s’adapti en funció de la il·luminació exterior. D’aquesta manera només consumim el que realment necessitem.

Control del clima
            El control del clima és un dels que més incrementa el grau d’eficiència ja que els costos energètics en aquest punt són molt elevats sobretot en climes agressius com el nostre. La segmentació de l’habitatge ens permet que el clima, tant si es fred com calor, només funcioni on sigui necessari i a més amb uns paràmetres que ens permetin tenir un alt confort sense malgastar l’energia. També es combina amb sensors que detecten si la finestra està oberta per apagar el clima.

Control de la ventilació
            En habitatges amb un elevat grau d’aïllament és important que hi hagi ventilació constant. A més amb l’ús d’intercanviadors de calor s’obtenen rendiments molt elevats ja que l’aire que surt escalfa o refreda l’aire que entra, aconseguint així que els elements de clima no hagin de funcionar tant de temps. Aquesta ventilació es pot combinar amb elements que ens garanteixin que l’aire és el més pur possible evitant així partícules de contaminació i pol·len que afecten greument a les persones que pateixen d’al·lèrgia.

Control de persianes/venecianes
            A l’estiu les persianes o venecianes es poden baixar automàticament per mantindré la casa fresca. En canvi a l’hivern es programen per aprofitar al màxim el sol durant el dia, i tant bon punt se’n va, es tanquen per mantenir la temperatura interior.
            El control automàtic de les persianes també ens permet que aquestes es tanquin automàticament en cas que hi hagi pluja o tempesta.
 
Tot aquest estalvi justifica amb escreix la inversió en automatització. Aquesta inversió en tenir el control ens facilita a més la possibilitat de tenir funcionalitats que eleven el grau de confort de casa nostra. A continuació se’n descriuen algunes:

            A nivell de seguretat, els propis sensors de presència que utilitzem pel control de la il·luminació ens serveixen per seguretat quan no som a casa. A més si es combina els detectors amb càmeres per videovigilància, es pot configurar el sistema per tal que quan hi hagi alguna alarma, rebem una notificació al telèfon i ens puguem connectar per veure què està passant.
            Des del moment en que controlem la il·luminació es poden programar diferents escenes d’il·luminació, per exemple una escena mode lectura, o una escena mode TV que augmentin o disminueixin la intensitat de les diferents llums  També podem tenir programada una escena que ens ho apagui tot quan marxem, així no s’ha d’estar patint per si ens hem deixat els llums encesos. A més la mateixa escena ens activa l’alarma.
Funcionalitats com la de poder posar el timbre de la porta en silenci si el nens estan dormint i fer que les llums oscil·lin per avisar-nos de que hi ha algú a la porta.
Sensors que a la nit ens activen una llum de cortesia per aixecar-nos del llit sense despertar a la parella i que automàticament s’apaguen quan no detecten a ningú.
A nivell d’audio i video les possibilitats son infinites. Tenir centralitzada la mediateca i poder-hi accedir des de qualsevol televisor. Començar a veure una pel·lícula al sofà i acabar-la de veure a l’habitació. Tenir tota la música i poder-la escoltar des de qualsevol punt de la casa.
            A nivell de control remot, des de qualsevol lloc amb un smartphone, tauleta o un ordinador es pot controlar l’habitatge. Inclús podem veure qui hi ha a la porta de casa a través del video porter o a través de les càmeres de seguretat.

Ontec proveeix tots els sistemes necessaris per desenvolupar el procés d’automatització i control sempre des de l’òptica de l’estalvi, l’eficiència, la salut i el confort.

L’estàndard KNX

La KNX Association és el creador i propietari de la tecnologia KNX - l'únic ESTÀNDARD obert per a totes les aplicacions de control de l'habitatge i l'edifici, com per exemple el control de la il·luminació i les persianes, així com diversos sistemes de seguretat, calefacció, ventilació, aire condicionat, monitorització, alarma, control d'aigua, gestió d'energia, comptador, així com electrodomèstics de la llar, àudio / vídeo i molt més. Aques
ta tecnologia pot ser usada tant en habitatges i edificis de nova construcció, com en els ja existents.

L’estàndard KNX engloba més de 300 fabricants de sistemes la qual cosa demostra la diversitat i alta fiabilitat de la tecnologia.Ontec implantarà a partir del setembre el primer centre de formació KNX d’Andorra. Amb aquest centre es pretén donar a conèixer aquesta tecnologia als instal·ladors del país per tal de capacitar-los per poder desenvolupar qualsevol projecte d’automatització d’un habitatge. Actualment Ontec disposa de l’únic KNX tutor certificat de tot el país.
 
 

Copyright © 2021.